Praca z rejestrem

Wszystkie dokumenty w danej kategorii dokumentów można przeglądać w rejestrze archiwum. Rejestr udostępnia wszechstronne narzędzia umożliwiające szybkie wyszukiwanie dokumentów według różnych kryteriów, budowanie widoków dokumentów oraz eksportowanie danych do narzędzi zewnętrznych.

Po wejściu w odpowiednią kategorię dokumentów w rejestrze, domyślnie wyświetlana jest w nim lista wszystkich dokumentów w archiwum z danej kategorii:

Panel nawigacyjny rejestru i rejestr faktur

Filtrowanie dokumentów

Każdy z dokumentów w danej kategorii posiada pewne ogólne atrybuty (np. datę wprowadzenia do systemu) oraz atrybuty zdefiniowane przez administratora w formie formularza i wypełniane przez użytkowników na etapie opisywania. Dzięki rejestrowi można wykorzystać te dane, aby szybko odfiltrować listę dokumentów według zadanych kryteriów.

Aby wybrać pole według którego chcesz filtrować listę dokumentów, należy ustawić je w pierwszym polu filtrowania rejestru:

Dodawanie warunku filtrowania

Po ustawieniu pola pojawia się nowy warunek filtrowania pozwalający na zdefiniowanie zakresu. Po zdefiniowaniu zakresu wystarczy kliknąć przycisk Filtruj aby ograniczyć listę wyświetlanych dokumentów do tych spełniających wprowadzony warunek:

Rejestr odfiltrowany według warunku filtrowania

Po wprowadzeniu jednego warunku istnieje możliwość na wprowadzanie kolejnych i łączenie ich ze sobą w jeden złożony filtr:

Rejestr odfiltrowany według dwóch warunków filtrowania

Aby zresetować ustawienia filtrowania rejestru, należy kliknąć przycisk Wyczyść.

Korzystanie z widoków

Niektóre warunki filtrowania mogą często powtarzać się przy użytkowaniu systemu. Unistore pozwala na zapisanie takich warunków w formie widoku. Widok to po prostu zapisane kryteria filtrowania. Po stworzeniu swojego zestawu kryteriów, aby zapisać je jako widok należy kliknąć przycisk Zapisz:

Zapisywanie warunków filtrowania jako widok

Podczas zapisywania widoku należy podać jego nazwę oraz wybrać które elementy (poza zdefiniowanymi kryteriami filtrowania) mają zostać zapisane w danym widoku (sortowanie, grupowanie czy układ kolumn):

Tworzenie nowego widoku

Każdy z użytkowników może tworzyć własne widoki, a administrator systemu może dodatkowo stworzyć widoki widoczne dla innych użytkowników. Użytkowników, którzy mają mieć dostęp do danego widoku należy wówczas ustawić w polu Widoczne dla.

Po zapisaniu widoku nie ma potrzeby ustawiania ponownie zdefiniowanych wcześniej warunków filtrowania. Za każdym razem, kiedy potrzebny jest dany widok, można załadować go z pola wyboru:

Ładowanie widoku z pola wyboru

Jeśli podczas zapisywania widoku została zaznaczona opcja Pokazuj na stronie domowej, tworzony widok będzie również dostępny bezpośrednio prosto ze strony domowej systemu:

Ładowanie widoku ze strony domowej

Widoki pokazywane na stronie domowej są również prezentowane i dostępne bezpośrednio z drzewa rejestru:

Ładowanie widoku z panelu rejestru

Sortowanie

Oprócz filtrowania rejestr umożliwia sortowanie dokumentów według jednej z aktualnie prezentowanych kolumn. Sortowanie odbywa się poprzez kliknięcie nagłówka wybranej kolumny:

Sortowanie rejestru według pola

Aby zresetować ustawienia sortowania, należy kliknąć przycisk Wyczyść.

Grupowanie

Za pomocą pola wyboru system umożliwia również grupowanie dokumentu według wybranych wartości (przede wszystkim pól formularza typu Lista wyboru):

Wybór pola grupowania

Po wybraniu pola grupowania rejestr prezentuje oddzielne listy dokumentów w wybranych kategoriach:

Widok dokumentów zgrupowanych według pola

Aby zresetować ustawienia grupowania, należy kliknąć przycisk Wyczyść lub wyczyścić pole wyboru grupowania.

Wybór kolumn

Po kliknięciu przycisku Kolumny istnieje możliwość wyboru kolumn, które pojawiają się w tabeli rejestru:

Wybór kolumn widocznych w rejestrze

Aby zresetować ustawienia kolumn, należy kliknąć przycisk Wyczyść.

Eksport danych

Korzystając ze wszystkich powyższych funkcji możesz definiować swoje zestawienia dokumentów, uwzględniając np. kryteria filtrowania, sortowanie i konkretne, wybrane kolumny. Każde z takich zestawień można następnie wyeksportować, np. do formatu Excel korzystając z linków na dole tabeli rejestru:

Eksportowanie bieżącego widoku

Dla partnerów

Jesteś producentem sprzętu do skanowania? Zacznij współpracę z Unistore. Sprawdź korzystne oferty.

Dowiedz się więcej

FAQ - Baza Wiedzy

Najczęściej zadawane pytania pozwoliły nam stworzyć bazę wiedzy Unistore.

Dowiedz się więcej

Pakiety usług

Zobacz jakie pakiety stworzyliśmy z myślą o Tobie. Dopasuj ofertę Unistore do swoich potrzeb.

Dowiedz się więcej

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ