Używanie folderów

Oprócz możliwości korzystania z rejestru Unistore umożliwia również dodatkową, klasyczną metodę organizacji dokumentów w foldery. Aby wyświetlić drzewo folderów należy rozwinąć panel Foldery. W prawym górnym rogu widoku folderu dostępne są podstawowe związane z nim polecenia, między innymi możliwość utworzenia podfolderu:

Panel folderów i polecenia folderu

Do dostępu do głównego folderu (/) domyślnie uprawnieni są wszyscy pracownicy oraz goście:

Domyślne uprawnienia głównego folderu

Aby dowiedzieć się więcej na temat zarządzania uprawnieniami folderów, przejdź do tej sekcji podręcznika.

Każdy z dokumentów znajdujących się w rejestrze można łatwo przeciągnąć do folderu, za pomocą metody "przeciągnij i upuść", chwytając za link do dokumentu:

Przenoszenie dokumentu do folderu z rejestru

Po przeciągnięciu dokumentu do folderu, dokument będzie znajdował się w danym folderze (ale nadal będzie pokazywany również w rejestrze):

Dokument w folderze

W podobny sposób można przeciągnąć do folderu dokument, będąc w widoku podglądu dokumentu. Należy wówczas chwycić za jego nazwę:

Przenoszenie dokumentu do folderu z widoku dokumentu

Istnieje również możliwość przeciągania do folderów dokumentów bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej:

Bezpośrednie przenoszenie dokumentu do folderu ze skrzynki odbiorczej

W takim przypadku dokument po przeciągnięciu do folderu zostaje usunięty ze skrzynki i przeniesiony do folderu. Ponieważ nie zostanie mu wtedy nadana żadna kategoria, nie będzie on wyświetlany w rejestrze, lecz dostępny jedynie w obrębie folderu.

Tę funkcję możesz wykorzystać jeśli nie chcesz opisywać dokumentów ani nadawać im kategorii, lecz chcesz organizować je wyłącznie we własne drzewo folderów.

Dla partnerów

Jesteś producentem sprzętu do skanowania? Zacznij współpracę z Unistore. Sprawdź korzystne oferty.

Dowiedz się więcej

FAQ - Baza Wiedzy

Najczęściej zadawane pytania pozwoliły nam stworzyć bazę wiedzy Unistore.

Dowiedz się więcej

Pakiety usług

Zobacz jakie pakiety stworzyliśmy z myślą o Tobie. Dopasuj ofertę Unistore do swoich potrzeb.

Dowiedz się więcej

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ