Tworzenie konta

Aby utworzyć konto w systemie Unistore należy najpierw utworzyć konto w witrynie unistore.pl korzystając z przycisku Zarejestruj się, znajdującego się w nagłówku strony. Podczas tworzenia konta należy podać swoją nazwę klienta (pole: Nazwa użytkownika) oraz wybrany pakiet danych (włącznie z darmową opcją Basic 1GB). Nazwa klienta będzie później używana do logowania się do archiwum wszystkich jego użytkowników:

Tworzenie konta w witrynie unistore.pl

Na podany podczas rejestracji adres email zostanie przesłany link aktywacyjny, który należy kliknąć w celu aktywacji konta. Po aktywacji konta w witrynie, zostaje utworzone nowe archiwum które będzie identyfikowane zawsze według podanej podczas rejestracji nazwy klienta. W archiwum tworzone jest również konto pierwszego użytkownika, będącego jednocześnie administratorem systemu. Nazwa tego użytkownika to admin.

Logowanie się do systemu

Po aktywacji konta i zalogowaniu się do witryny unistore.pl prezentowany jest następujący panel użytkownika:

Panel użytkownika w witrynie unistore.pl

Aby zalogować się do archiwum należy kliknąć przycisk Logowanie do systemu, który przeniesie użytkownika do strony logowania się do archiwum. Aby zalogować się do konta administracyjnego, należy podać swoją nazwę klienta (jest ona wypełniana automatycznie), nazwę pierwszego użytkownika archiwum (admin) oraz hasło podane podczas zakładania konta w witrynie unistore.pl:

Ekran logowania do systemu z wypełnioną nazwą klienta

Aby logować się do systemu w przyszłości nie ma potrzeby wcześniejszego logowania do witryny unistore.pl. Wystarczy zachować link do ekranu bezpośredniego logowania się do systemu, który jest prezentowany w polu Bezpośredni link w panelu użytkownika:

Bezpośredni link do logowania się do systemu widoczny w panelu użytkownika

Unistore umożliwia również dodanie dowolnej ilości użytkowników, którzy mogą obsługiwać i przeglądać dokumenty w archiwum. Użytkowników tych należy tworzyć już bezpośrednio w systemie przy użyciu konta administracyjnego. Po utworzeniu nowego użytkownika należy przekazać mu bezpośredni link do archiwum, za pomocą którego użytkownik będzie mógł zalogować się.

Pierwsze logowanie i klucze kryptograficzne

Unistore zapewnia poufność wprowadzanych do niego dokumentów poprzez zaszyfrowanie wszystkich danych silnymi algorytmami kryptograficznymi. Jednakże oznacza to również, że w przypadku utraty hasła administratora klucze kryptograficzne zostaną utracone i nie będzie możliwości odtworzenia zawartości archiwum. Dlatego podczas pierwszego logowania administrator systemu powinien skopiować zastosowane klucze kryptograficzne i przechować je w bezpiecznym miejscu. Klucze te można skopiować po wejściu w sekcję Konfiguracja w panelu administracyjnym systemu:

Kopiowanie kluczy kryptograficznych z sekcji konfiguracji systemu

Dla partnerów

Jesteś producentem sprzętu do skanowania? Zacznij współpracę z Unistore. Sprawdź korzystne oferty.

Dowiedz się więcej

FAQ - Baza Wiedzy

Najczęściej zadawane pytania pozwoliły nam stworzyć bazę wiedzy Unistore.

Dowiedz się więcej

Pakiety usług

Zobacz jakie pakiety stworzyliśmy z myślą o Tobie. Dopasuj ofertę Unistore do swoich potrzeb.

Dowiedz się więcej

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ